Nazwa marki jest pisemnym / mówionym komponentem marki – element słowny ( wyraz, grupa wyrazów lub wyrażenie ). Nazwą marki może być nazwa firmy, nazwa produktu, nazwa usługi ( nazwą marki także może być imię i nazwisko słynnej osoby itp. ).

Możesz odwiedzić rowniez tę podstronę grupy freelancerskiej pjw.pl: http://copywriter.pjw.pl