Nazwy to wyrazy lub wyrażenia ( dwa  lub więcej wyrazów ), które składają się z morfemów  ( morfemy to najmniejsze elementy znaczeniowe składające się z  fonemów – niepodzielnych jednostek ). Nazwy mogą być odbierane i nadawane jako komunikaty w formie ustnej, pisemnej, dzwiękowej lub wizualnej.

NAZWY

Nazwy według różnych klasyfikacji ( m.in. językoznawstwa, logiki itp.) można podzielić  na:

– ze względu na ich budowę na: proste ( jeden wyraz) i złożone ( kilka słów lub wyrażenie  – w skrajnych przypadkach  może to być również zdanie ).

–  pospolite ( odnoszące się do danej klasy podmiotów lub przedmiotów ) i własne. Nazwy własne odnoszą się do jednostek: ludzi, ( antroponimy ), zwierząt, miejsc ( toponimy ) i przedmiotów np.  maszyn czy pojazdów.

– nazwy indywidualne lub ogólne. Indywidualne oznaczają konkretne podmioty lub przedmioty. Ogólne  mogą być nazwami rzeczywistymi lub fantazyjnymi, zmyślonymi ( oznaczającymi rzeczy fikcyjne, nieistniejące lub abstrakcyjne, których potwierdzenie jest niemożliwe ).

konrektne ( odnoszące się do elementów rzeczywistości, która doświadczana jest zmysłami ) i abstrakcyjne ( uczucia, twory myślowe, zjawiska itp. )

–  wyraźne  ( niosą konkretne znaczenie ) oraz niewyraźne ( przekazujące w tym samym czasie różne wyobrażenia i wrażenia lub niosące ze soba dowolność interpretacji ).

nazwy o stałym znaczeniu ( mimo postepującego czasu, zmian cywiliizacyjnych znaczenie pozostaje to samo ) i zmiennym znaczeniu ( wpływ wielu czynników np. kultury powoduje że znaczenie nazwy i jej odbiór ulega zmianie )

Dlaczego tylko profesjonalne nazwy zapewniają powodzenie i sukces?

W codziennej komunikacji międzyludzkiej ( społecznej, biznesowej, intymnej ) komunikacja werbalna ma ogromne znaczenie. Imiona, nazwiska, nazwy i pseudonimy używane są nieustannie. Slogany i hasła pojawiają się we wszystkich mediach ( internet, prasa, radio, tv ). W ciągu zaledwie kilku sekund klienci lub konsumenci oceniają czy dana firma, marka podoba im się czy nie i czy będą chcieli je wypróbować.

 

Unikatowe i bezpieczne NAZWY. Aspekty prawne. Twoja marka.

Namingowiec PJW potrafi opracować nazwy, które będą wolne od wszelkich roszczeń prawnych, ponieważ zna zagadnienia prawne dotyczące prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Wie jak sprawdzić bazy urzędów patentowych w Polsce i na całym świecie, dlatego potrafi stworzyć bezpieczne nazwy wolne od wszelkich roszczeń prawnych.  Namingowiec PJW jest specjalistą, który ma wieloletnie doświadczeniem w brandingu. Zdobył więdzę na temat strategii i posiadł praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą budowania marek.

Namingowiec PJW oferuje odpowiednie, rozpoznawalne,atrakcyjne i perswazyjne nazwy.

Namingowiec PJW oferuje odpowiednie, perswazyjne, atrakcyjne, mocne, przyjemne dla oka i ucha, łatwe do zapamięętania nazwy. Dzięki znajomości kilku języków obcych, wiedzy marketingowej oraz naturalnym, “wrodzonym” i nabytym umiejętnościom stworzył wiele nazw marek krajowych i marek międzynarodowych. Dla agencji oraz klientów bezpośrednich.